HİZMET

SÖZLEŞMESİ

HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
1.1 WHMCSTR İnternet ve Bilişim Teknolojileri:"WHMCSTR" olarak Anılacaktır.
1.2 Müşteri: WHMCSTR'nin sağladığı ürün ve hizmetleri satın alarak kullanmaya başlayan veya kullanmaya devam eden kişi, kurum veya kuruluşları ifade eder. Müşteri bilgileri, whmcstr.net'e üye olurken ya da ürünü satın alırken girilen veya telefon, e-posta gibi kanallarla beyan edilen bilgilerdir. Bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorumluluk Müşteri'ye aittir.
1.3: Taraflar, bu sözleşmede yazılı olan bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRMESİ, SÜRESİ VE REVİZE EDİLMESİ
2.1 İşbu sözleşme, Müşteri'nin Whmcstr'den ürün/hizmeti satın almak istediğini bildirmesi/başvurması (çevrimiçi satışlar için Müşteri'nin whmcstr.net web sitesine giriş anı) itibarı ile taraflar arasında kurulmuş hale gelir.
2.2 Sözleşme, Müşteri'nin Whmcstr'den ürün/hizmeti almaya devam ettiği sürece ve yasa gereği Müşteri bilgilerinin saklanması gereken süre boyunca geçerlidir.
2.3 Whmcstr, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini revize etme, yürürlükten kaldırma veya işbu sözleşmeye yeni bir madde ekleme insiyatifine sahiptir. Yapılan herhangi bir değişiklik revizyon olarak kabul edilecek ve işbu sözleşmenin altında yer alan revizyon tarihi bölümü güncellenecektir. Tüm değişiklikler revizyonun yapıldığı andan sonraki 24 saatin akabinde yürürlüğe girer. Whmcstr, revizyonu bildirme zorunluluğu taşımaz. Yapılan revizyon, 24 saat içerisinde Müşteri tarafından okunup, onaylanmış, kabul edilmiş sayılır.

YUKARIDA Kİ ÖRNEK METİN OLARAK EKLENMİŞTİR.

7/24 Kesintisiz Müşteri Desteği

ÇÖZÜM
ORTAKLARIMIZ